Toimintaperiaate

Nevalan Perunan periaatteet kattavat elintarvike- ja ympäristöturvallisuuden osa-alueet. Sitoudumme toimintajärjestelmän vaatimusten täyttämiseen sekä sen toimivuuden jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmän vaikuttavuutta arvioimme säännöllisissä johdon katselmuksissa ja auditoinneissa. Varmistamme toiminnan kehitystarpeet asettamalla tavoitteita, joiden toteuttamista seuraamme säännöllisesti.

Meidän tärkein laatukriteeri on asiakkaan tyytyväisyys. Tuotteiden laatu, toimitusvarmuus ja hinta tulee vastata asiakkaan odotuksia. Laatu perustuu korkeanlaatuiseen raaka-aineeseen omasta ja sopimusviljelijöiden perunapelloista sekä jokaisen vastaanotetun perunakuorman tarkastukseen. Perunan jalostusprosessi tapahtuu ajanmukaisissa tiloissa ja on osaavan henkilökunnan käsissä. Laatutasoa ja asiakastyytyväisyyttä seuraamme asiakkailta saaduista palautteista sekä säännöllisten auditointien avulla.

Tavoitteemme on toimittaa turvallisia elintarvikkeita asiakkaillemme. Tuotteiden turvallisuus perustuu koko tuotantoketjua kattaviin ISO22000 ja ISO14001 laatusertifikaatteihin. Elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa on määritelty viestintäkäytäntöjä sidosryhmien kanssa sekä myös sisäistä tiedonkulkua varten. Asiakkaiden toivomuksesta pidetään asiakastapaamisia, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus tutustua toimintaamme. Toimintamme tulee kaikilta osin olla asiakkaiden kanssa sovittujen elintarviketurvallisuus-vaatimusten mukainen.